Jakie wymagania musi spełnić pojazd do transportu odpadów?

Jakie wymagania musi spełnić pojazd do transportu odpadów?

Śmieciarka to pojazd komunalny, przystosowany do zbiórki odpadów komunalnych. Zazwyczaj zbudowana jest na podwoziach samochodów ciężarowych. Ich zasadniczą częścią jest urządzenie załadunkowe, wysypujące odpady do skrzyni bezpośrednio z pojemników oraz zgniatarka, zwiększająca ilość dostępnej przestrzeni. Jakie normy musi spełnić śmieciarka, aby móc transportować odpady?

Konkretne przeznaczenie

Rozwiązania technologiczne systemów załadowywania i wyładowywania muszą być dostosowane do konkretnego przeznaczenia śmieciarki. Biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżnia się cztery typy pojazdów, wykorzystywanych w transporcie odpadów. Pierwsze są ładowane z przodu i przystosowane do obsługi branży przemysłowej. Śmieciarki ładowane z tyłu z kolei stosowane są w przestrzeni mieszkalnej, są bezpyłowe i wymagają do obsługi udziału kilku osób. Istnieją również śmieciarki ładowane z boku oraz śmieciarki ssawne.

Przepisy prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów, muszą posiadać odpowiednie oznaczenie. Śmieciarki nie trzeba oznaczać, jeśli pojazdy nie należą do grupy niebezpiecznych, a ich łączna waga nie przekracza 100 kilogramów. Śmieciarki muszą być skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwiać wydostawanie się odpadów poza pojazd, w szczególności wysypywanie oraz wyciekanie. Nie mogą również generować pyłów, a także muszą ograniczać do minimum uciążliwe zapachy. Przepisy nakładają na osobę obsługującą śmieciarkę, codzienne sprawdzanie pojazdu przed rozpoczęciem pracy w zakresie stanu technicznego, ogumienia oraz instalacji unoszących i wyładowczych. W sytuacji, w której śmieciarka nie spełnia norm ze względu na uszkodzenie mechaniczne pojazdu – należy oddać ją do serwisu śmieciarek. Doświadczony serwis, zajmujący się naprawą pojazdów obsługi komunalnej, prowadzi kompleksowe prace w zakresie diagnostyki, naprawy instalacji hydraulicznych i innych, mycia, lakierowania, piaskowania oraz usług tokarskich, ślusarskich i spawalniczych. Zabrania się używania pojazdu przed usunięciem uszkodzenia. Pamiętajmy, że każda śmieciarka musi być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy (z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu), pojemnik z dostępem do czystej wody oraz podręczny sprzęt gaśniczy, przystosowany do ilości i rodzaju przewożonych odpadów. Śmieciarki muszą ponad to posiadać dźwiękową i świetlną sygnalizację cofania. Muszą także umożliwiać uruchomienie systemów załadunkowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu przed niepożądanym jego rozruchem.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje