Śmieciarka to pojazd komunalny, przystosowany do zbiórki odpadów komunalnych. Zazwyczaj zbudowana jest na podwoziach samochodów ciężarowych. Ich zasadniczą częścią jest urządzenie załadunkowe, wysypujące odpady do skrzyni bezpośrednio z pojemników oraz zgniatarka, zwiększająca ilość dostępnej przestrzeni. Jakie normy musi spełnić śmieciarka, aby móc transportować odpady?

Konkretne przeznaczenie

Rozwiązania technologiczne systemów załadowywania i wyładowywania muszą być dostosowane do konkretnego przeznaczenia śmieciarki. Biorąc pod uwagę to kryterium, wyróżnia się cztery typy pojazdów, wykorzystywanych w transporcie odpadów. Pierwsze są ładowane z przodu i przystosowane do obsługi branży przemysłowej. Śmieciarki ładowane z tyłu z kolei stosowane są w przestrzeni mieszkalnej, są bezpyłowe i wymagają do obsługi udziału kilku osób. Istnieją również śmieciarki ładowane z boku oraz śmieciarki ssawne.

Przepisy prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów, muszą posiadać odpowiednie oznaczenie. Śmieciarki nie trzeba oznaczać, jeśli pojazdy nie należą do grupy niebezpiecznych, a ich łączna waga nie przekracza 100 kilogramów. Śmieciarki muszą być skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwiać wydostawanie się odpadów poza pojazd, w szczególności wysypywanie oraz wyciekanie. Nie mogą również generować pyłów, a także muszą ograniczać do minimum uciążliwe zapachy. Przepisy nakładają na osobę obsługującą śmieciarkę, codzienne sprawdzanie pojazdu przed rozpoczęciem pracy w zakresie stanu technicznego, ogumienia oraz instalacji unoszących i wyładowczych. W sytuacji, w której śmieciarka nie spełnia norm ze względu na uszkodzenie mechaniczne pojazdu – należy oddać ją do serwisu śmieciarek. Doświadczony serwis, zajmujący się naprawą pojazdów obsługi komunalnej, prowadzi kompleksowe prace w zakresie diagnostyki, naprawy instalacji hydraulicznych i innych, mycia, lakierowania, piaskowania oraz usług tokarskich, ślusarskich i spawalniczych. Zabrania się używania pojazdu przed usunięciem uszkodzenia. Pamiętajmy, że każda śmieciarka musi być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy (z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu), pojemnik z dostępem do czystej wody oraz podręczny sprzęt gaśniczy, przystosowany do ilości i rodzaju przewożonych odpadów. Śmieciarki muszą ponad to posiadać dźwiękową i świetlną sygnalizację cofania. Muszą także umożliwiać uruchomienie systemów załadunkowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu przed niepożądanym jego rozruchem.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje