P.H.U. Impex Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36 71-084 Szczecin, uczestniczy w projekcie „UWE – USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU DLA INNOWACYJNYCH FIRM ORAZ PRODUKTÓW KLASTRA LOGISTYCZNO TRANSPORTOWEGO „PÓŁNOC – POŁUDNIE” NR POIR.02.03.03-22-0002 /18

Targi POLECO, to wiodące w Polsce targi poświęcone branży ekologicznej i odpadowej. PHU IMPEX uczestniczy w tym wydarzeniu w ramach dofinansowania stanowiska z Funduszy Europejskich.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje