P.H.U. Impex Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36 71-084 Szczecin, uczestniczy w projekcie „UWE – USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego „Północ – Południe”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18.

Wartość projektu 6 900 599,29 zł. Wysokość dofinansowania: 4 064 852,34 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem Projektu jest promocja eksportu przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra LTPP na rynkach międzynarodowych.

Obraz1-1024x140

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje