Jednym ze sposobów, które otwierają wiele możliwości biznesowych przed przedsiębiorstwem, jest udział w przetargu. Postępowanie, w wyniku którego wybierany jest kontrahent, który będzie świadczył organizatorowi swoje usługi albo dostarczał przedmioty, bywa stresujący. Dzieje się tak, ponieważ wiąże się z tym poświęcenie odpowiedniej ilości czasu oraz środków. Właśnie dlatego warto zadbać o to, aby minimalizować ryzyko, które stoi za stratami finansowymi związanymi z przegraniem przetargu. Jak to zrobić?

Czym jest wadium? 

Jako firma zajmująca się wynajmem i sprzedażą pojemników na odpady i pojazdów komunalnych nierzadko bierzemy udział w przetargach. Właśnie dlatego mamy świadomość, jakie obowiązki się z tym wiążą. Mowa tutaj przede wszystkim o konieczności wniesienia wadium. Jest to suma pieniędzy, którą trzeba złożyć na poczet zabezpieczenia warunków danej umowy, w tym przede wszystkim przetargu. Wysokość tej kwoty może być różna, jednak powinna wynosić nie więcej niż 3% szacowanej wartości zamówienia. W przypadku niedopilnowania tego warunku oferta zostanie odrzucona. Wadium bywa najbardziej problematyczne w razie złożenia ofert o dużej wartości, które ostatecznie zostają odrzucone.

Co zrobić, aby nie stracić wadium po przegraniu przetargu? 

W związku z tym, że czasami zdarza się tak, że wadium jest naprawdę dużą kwotą, warto zadbać o to, aby w razie przegrania przetargu go nie stracić. Istotna jest przede wszystkim wiedza na temat tego, kiedy zamawiający może je zatrzymać. Jest to możliwe w następujących przypadkach: niezłożenia w terminie dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Drugim przypadkiem jest brak zgody na poprawienie omyłki.

Chodzi tutaj o niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Aby nie stracić wadium, warto dopilnować powyższych kwestii. Oprócz tego trzeba też przemyśleć zakres propozycji, ponieważ odmowa podpisania umowy również będzie się wiązała z utratą wadium. Kolejną kwestią jest zaniedbanie obowiązku wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje