Branża gospodarki odpadami zaliczana jest do jednego ze strategicznych sektorów gospodarki. Szacuje się, że funkcjonuje w nim ok. 8 tys. podmiotów, które w sumie zatrudniają blisko 80 tys. pracowników. Zdecydowana większość – ok. 6 tys. podmiotów to małe i mikro-przedsiębiorstwa. Od kilku lat sytuacja w tym sektorze podlega dynamicznym zmianom. I pomimo wielu nich, jak i procesów, które odbierane są przez środowisko jako pozytywne, to nadal występują liczne bariery i poważne zagrożenia, które mogą zakłócić funkcjonowanie branży i wyraźnie zahamować jej rozwój.

Wyzwania dla branży odpadowej

Problemy, z jakimi przychodzi się dzisiaj mierzyć przedstawicielom branży odpadowej, są wynikiem nie tyle braku odpowiednich aktów prawnych – tutaj raczej można mówić o ich nadmiarze – co z niestosowania i braku egzekucji już obowiązujących przepisów. Często brakuje kompleksowej i rzetelnej analizy w trakcie tworzenia prawa, w tym oceny skutków regulacji dla rynku. To prowadzi do tego, że prawo staje się wyłącznie „papierowym zapisem”, którego dość powszechnie się nie przestrzega, co z kolei sprzyja rozwojowi „szarej strefy” i różnego rodzaju patologii, drenujących rynek i budżet ze środków finansowych.

Wśród głównych barier, które dzisiaj poważnie utrudniają rozwój sektora, należy wymienić:

  • niestabilność obowiązującego prawa i ciągłe jego nowelizacje,

  • brak stabilnych warunków i zachęt do inwestowania w sektor,

  • brak zintegrowanego podejścia do systemu gospodarki odpadami, który winien być oparty na efektywności ekonomicznej i ekologicznej, w tym z wykorzystaniem istniejących instrumentów ekonomicznych,

  • ogromne zatory w zakresie wydawania lub nowelizacji decyzji sektorowych oraz pozwoleń zintegrowanych na poziomie urzędów marszałkowskich,

  • funkcjonowanie sektora w okresie pandemii Covid-19, w tym brak rzetelnej analizy problemów i dedykowanego wsparcia dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Problemy i potrzeby sektora gospodarki odpadami

Z punktu widzenia przedsiębiorców, najbardziej potrzebna jest stabilność otoczenia regulacyjnego, w tym stabilne i przewidywalne prawo oraz jego skuteczna egzekucja wobec wszystkich uczestników rynku gospodarowania odpadami. Brak stabilności w tym zakresie bardzo niekorzystnie wpływa na inwestycje, których branża potrzebuje i na które, w teorii, w najbliższych latach będą do dyspozycji ogromne środki UE.

Ponadto za niezwykle pilne i ważne dla sektora należy uznać wdrożenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz skuteczne rozwiązanie, narastającego od kilku lat, problemu zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów, której łączna ilość szacowana jest na 5-8 mln ton rocznie.

Dla skutecznego i szybkiego rozwiązania problemów sektora konieczne są poważne prace systemowe, prowadzone przez właściwe organy administracji rządowej w dialogu partnerskim oraz współpracy z przedstawicielami sektora i samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto wynająć pojemniki na odpady?

Kiedy takie rozwiązania powstaną – nie wiemy. Natomiast będąc częścią sektora branży odpadowej, doskonale rozumiemy sytuację i oferujemy sprawdzoną ideę współpracy opartej na ekonomii współdzielenia. Naszą propozycję obejmującą wynajem pojemników na odpady oraz śmieciarek w usłudze 360º zaprojektowanej w celu zagwarantowania minimalnego zaangażowania ze strony partnera biznesowego kierujemy do tych wszystkich, którzy:

  • liczą na zysk już od pierwszego dnia kontraktu,

  • nie chcą ponosić kosztów zakupu, utrzymania, przechowywania i zbycia,

  • planują nowe inwestycje, na które potrzebują środków,

  • nie chcą ponosić ryzyka związanego z poniesieniem strat finansowych,

  • chcą utrzymać płynność finansową.

 

PHU Impex zaprasza do współpracy – z naszą pomocą będziesz mógł się skupić na głównej działalności Twojego biznesu!

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje