Epidemia koronawirusa spowodowała bardzo wiele zmian w sposobie funkcjonowania państwa. Modyfikacji uległ sposób działania szkół, placówek oświatowych, części urzędów oraz instytucji publicznych. Nie mniejsze zmiany dotyczą działań komunalnych, takich jak wywóz śmieci. Sprawdź, jakie nowe regulacje zostały wprowadzone i jak segregować śmieci… na kwarantannie.

Jakie nowe uprawnienia nadano wojewodom?

Największą zmianą, w porównaniu do poprzedniego porządku prawnego, jaką wymusiła epidemia koronawirusa jest nadanie wojewodom nowych uprawnień. W związku z zarazą wojewoda będzie mógł nakazać samorządom oraz spółkom samorządowym i prywatnym zmianę zasad selektywnej zbiórki odpadów, w tym zmniejszenie liczby frakcji. W najbardziej ostrych przypadkach może on wręcz nakazać zniesienie obowiązku segregacji. Wojewoda ma także uprawnienia do nakazania zmiany częstotliwości odbioru odpadów i sposobu świadczenia usług przez punkty zbiórki odpadów. Ponadto może skierować zakaźne odpady medyczne do innych spalarni i nakazać pominięcie wstępnych procesów przetwarzania. W walce z odpadami w czasie koronawirusa i w ich odbieraniu pomogą nasze nowoczesne śmieciarki i myjko-śmieciarki.

Co robić ze śmieciami na kwarantannie?

Jednym z największych problemów z odbiorem śmieci, związanych z epidemią, jest problem wynoszenia odpadów przez osoby, znajdujące się na kwarantannie. Jest to okres 14 dniu, w trakcie których nie można opuszczać swojego miejsca zamieszkania: domu lub mieszkania. Kwarantannę stosuje się wobec:

  • osób zdrowych, które mogły mieć styczność z wirusem,
  • osób, mieszkających z osobą osób zarażoną, które nie zostały hospitalizowane,
  • osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ale których stan zdrowia jest dobry.

Przepisy, odnośnie postępowania ze śmieciami różnią w zależności od tego, czy osoba jest zarażona, czy ma tylko podejrzenie choroby. W pierwszym przypadku, według Głównego Inspektoratu Sanitarnego śmieci osób zdrowych, przebywających na kwarantannie muszą być posortowane, a następnie muszą trafić do zwykłych kontenerów na odpady. Resort zdrowia radzi, aby śmieci wystawić za drzwi mieszkania i poprosić sąsiada lub policjanta o ich wyrzucenie.

Jeśli na kwarantannie przebywa osoba ze stwierdzonym koronawirusem, wówczas nie ma ona obowiązku sortowania śmieci, ponieważ nie może ona wrzucać swoich odpadów do wspólnych pojemników. Taka osoba wszystkie śmieci powinna wrzucać do plastikowego worka i wystawić go za drzwi Worek taki trafia do kontenera na odpady zmieszane. W kwestii wyrzucenia worka ze śmieciami resort zdrowia radzi, aby poprosić o pomoc rodzinę, przyjaciół lub w ostateczności MOPS.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje