Odpadami komunalnymi nazywamy odpady, które nie są związane z przemysłową działalnością człowieka. Inaczej nazywane są odpadami bytowymi i zazwyczaj są odpadami, produkowanymi w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Do odpadów komunalnych zaliczamy surowce wtórne niekonsumpcyjne, odpady biodegradowalne i odpady paleniskowe. Pojemniki na odpady komunalne powinny być zgodne z normą PN-EN 840, a gospodarowanie nimi wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Kto odpowiada za pojemniki na odpady?

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości (lub wspólnoty mieszkaniowej) jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz porządkowym. Obowiązek ten może przejąć gmina i w ramach pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami – wyposażyć nieruchomość w pojemnik lub worki do segregacji odpadów. Pamiętajmy, że w Polsce istnieje obowiązek segregacji odpadów i pojemniki na śmieci muszą być odpowiednio oznaczone. Gmina może również zobowiązać firmę, zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych, do dostarczania właścicielom odpowiednich worków lub pojemników. Zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów należy z kolei do obowiązków gminy. Jej zadaniem jest również zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz zorganizowanie wywozu śmieci.

Jakie normy muszą spełniać pojemniki na odpady?

Wielkość pojemników na odpady należy dostosować do ilości korzystających z nich osób oraz ustawić na posesji w taki sposób, aby umożliwić firmie wywozowej ich opróżnienie. Powinny zostać ustawione na stabilnym podłożu oraz zostać dostosowane do obowiązujących norm. Muszą być ruchome, czyli wyposażone w kółka, posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz dostosowane do pojazdów, wywożących odpady. Istotny jest zwłaszcza ostatni punkt, ponieważ pojemniki na odpady, które nie są przystosowane do zaczepienia na mechanizmach załadowczych – nie będą opróżniane. Ich konstrukcja musi umożliwić opróżnienie zawartości przez chwytaki grzebieniowe. Między innymi popularne pojemniki ogrodowe nie są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 840. Pojemnik o pojemności 120 litrów posiada maksymalne obciążenie 50 kg oraz 100 kg dla pojemności 240 litrów. Pojemnik nie może być uszkodzony, musi posiadać pokrywkę oraz stabilne dno. Pojemniki na odpady mogą być metalowe oraz plastikowe. W drugim przypadku powinny zostać wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości, dzięki czemu staną się odporne na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne i czynniki atmosferyczne. Każdy pojemnik na odpady powinien być oznakowany odpowiednią normą oraz wartością maksymalnego obciążenia.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje