Bez wątpienia można stwierdzić, że człowiek ma istotny wpływ na środowisko. Z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów, co prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.  Jednym z najpopularniejszych sposobów minimalizacji tego niepokojącego zjawiska jest segregacja, która w ostatnich latach coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Umożliwia ona w kolejnym etapie przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, aby powtórnie wykorzystać je w celu stworzenia nowych produktów. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym, ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko, pogłębiając tym samym globalny problem.

Podstawy prawne segregacji

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowe zasady zróżnicowania stawek opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny oraz nakaz segregowania przez każdego obywatela. Weszła ona w życie 6 września 2019, a samorządy miały mieć 12 miesięcy na dostosowanie swoich dokumentów do nowych zasad. Jednak ze względu na utrudnione warunki przez sytuację epidemiologiczną, termin ten został wydłużony do końca 2020 roku. Nowe zasady i akty prawne regulujące gospodarkę odpadami we wszystkich gminach zaczną zatem obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W Polsce aktualnie mamy podział na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane:

  • papier (kolor niebieski),
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
  • szkło (kolor zielony) – niektóre gminy podejmują również decyzję o rozdzielaniu szkła białego i kolorowego,
  • bio (kolor brązowy),
  • odpady zmieszane (kolor czarny).

Jak prawidłowo segregować?

Przed wyrzuceniem śmieci do odpowiednich pojemników należy opróżnić opakowania z resztek żywności, odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki z butelek, zgnieść plastikowe butelki, puszki i kartony, a odpady bio i szkło wyrzucać bez worków. Zużyty sprzęt RTV i AGD, czyli elektroodpady, nie mogą być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Podobnie zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa i odpady po żrących chemikaliach. Zalicza się je do odpadów niebezpiecznych, które należy oddawać w wyznaczonych punktach. Większe meble i duży sprzęt elektroniczny należy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Osobną kategorię śmieci stanowi odzież. Do pojemników na odzież trafiają czyste i dające się ponownie użyć ubrania; obuwie połączone w pary, zabawki oraz pościel i ręczniki. Wyrzucać należy tylko te ubrania, które nie nadają się już do noszenia. Pozostałe można oddać na zbiórkę dla potrzebujących lub wrzucić do specjalnych kontenerów.

Jednolity System Segregacji Odpadów

Od 1 lipca 2017 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 poz. 19) wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Jego główna zasada jest taka, by oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Kolor koszy oznacza rodzaj śmieci, jakie należy do nich wyrzucać. Zgodnie z JSSO  gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach samorządy mają czas do 30 czerwca 2022 roku. Pojemniki mają zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów przetwarzania.

Kupić czy wydzierżawić?

By spełnić zatem wymogi rozporządzenia wprowadzającego JSSO należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady. Można je zakupić – wydatek kilkuset złotych jednorazowo za komplet lub skorzystać z oferty PHU IMPEX i wydzierżawić za kilkanaście złotych miesięcznie. Oferujemy pojemniki w każdym z kolorów, zarówno fabrycznie nowe, jak i w bardzo dobrym stanie używane. Niezależnie od tego, jaką wybierzemy formę nabycia narzędzi do gromadzenia odpadów pamiętajmy o właściwej segregacji – jej brak skutkować będzie nałożeniem podwyższonej opłaty. Ponadto mamy już od tego roku jako kraj obowiązek osiągnięcia 50% poziomu recyklingu – jego niespełnienie może skutkować nałożeniem kar finansowych, a to z kolei przełoży się na wzrost opłat za odbiór odpadów.

Segregacja śmieci 2020. Jak prawidłowo segregować odpady?

Bez wątpienia można stwierdzić, że człowiek ma istotny wpływ na środowisko. Z roku na rok generujemy coraz więcej odpadów, co prowadzi do zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.  Jednym z najpopularniejszych sposobów minimalizacji tego niepokojącego zjawiska jest segregacja, która w ostatnich latach coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Umożliwia ona w kolejnym etapie przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, aby powtórnie wykorzystać je w celu stworzenia nowych produktów. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym, ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko, pogłębiając tym samym globalny problem.

Podstawy prawne segregacji

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowe zasady zróżnicowania stawek opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny oraz nakaz segregowania przez każdego obywatela. Weszła ona w życie 6 września 2019, a samorządy miały mieć 12 miesięcy na dostosowanie swoich dokumentów do nowych zasad. Jednak ze względu na utrudnione warunki przez sytuację epidemiologiczną, termin ten został wydłużony do końca 2020 roku. Nowe zasady i akty prawne regulujące gospodarkę odpadami we wszystkich gminach zaczną zatem obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W Polsce aktualnie mamy podział na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane:

  • papier (kolor niebieski),
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
  • szkło (kolor zielony) – niektóre gminy podejmują również decyzję o rozdzielaniu szkła białego i kolorowego,
  • bio (kolor brązowy),
  • odpady zmieszane (kolor czarny).

Jak prawidłowo segregować?

Przed wyrzuceniem śmieci do odpowiednich pojemników należy opróżnić opakowania z resztek żywności, odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki z butelek, zgnieść plastikowe butelki, puszki i kartony, a odpady bio i szkło wyrzucać bez worków. Zużyty sprzęt RTV i AGD, czyli elektroodpady, nie mogą być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Podobnie zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa i odpady po żrących chemikaliach. Zalicza się je do odpadów niebezpiecznych, które należy oddawać w wyznaczonych punktach. Większe meble i duży sprzęt elektroniczny należy zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Osobną kategorię śmieci stanowi odzież. Do pojemników na odzież trafiają czyste i dające się ponownie użyć ubrania; obuwie połączone w pary, zabawki oraz pościel i ręczniki. Wyrzucać należy tylko te ubrania, które nie nadają się już do noszenia. Pozostałe można oddać na zbiórkę dla potrzebujących lub wrzucić do specjalnych kontenerów.

Jednolity System Segregacji Odpadów

Od 1 lipca 2017 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 poz. 19) wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Jego główna zasada jest taka, by oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Kolor koszy oznacza rodzaj śmieci, jakie należy do nich wyrzucać. Zgodnie z JSSO  gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach samorządy mają czas do 30 czerwca 2022 roku. Pojemniki mają zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów przetwarzania.

Kupić czy wydzierżawić?

By spełnić zatem wymogi rozporządzenia wprowadzającego JSSO należy zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady. Można je zakupić – wydatek kilkuset złotych jednorazowo za komplet lub skorzystać z oferty PHU IMPEX i wydzierżawić za kilkanaście złotych miesięcznie. Oferujemy pojemniki w każdym z kolorów, zarówno fabrycznie nowe, jak i w bardzo dobrym stanie używane. Niezależnie od tego, jaką wybierzemy formę nabycia narzędzi do gromadzenia odpadów pamiętajmy o właściwej segregacji – jej brak skutkować będzie nałożeniem podwyższonej opłaty. Ponadto mamy już od tego roku jako kraj obowiązek osiągnięcia 50% poziomu recyklingu – jego niespełnienie może skutkować nałożeniem kar finansowych, a to z kolei przełoży się na wzrost opłat za odbiór odpadów.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje