Jeżeli chcemy wziąć udział w przetargu, potrzebujemy własnego kapitału – wadium. Ale co w przypadku, kiedy kwota wadium jest wysoka, firma nie ma wolnych środków lub bierze udział w kilku przetargach? Jeśli nie chcemy lub nie możemy blokować własnego kapitału, warto rozważyć inne z dostępnych form wadium. Wtedy możemy brać udział w kilku przetargach, a nasze pieniądze mogą pracować i nie zostają zamrożone na okres od jednego do nawet trzech miesięcy.

Inne formy wadium

Wolna gotówka umożliwia szybki udział w przetargu. Jednak wpłata na konto wszystkich środków firmy wiąże się z nich zamrożeniem. Pieniądze nie pracują, a działalność nie przynosi zysków. Dodatkowo, jeśli rozszerzamy działalność, nie mamy możliwości udziału w kilku przetargach. Jak nie blokować wszystkich firmowych środków? Własny kapitał możemy zgłosić, poza gotówką, w jednej lub kilku poniższych formach:

  • poręczeniu bankowym,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • poręczeniu funduszu poręczeniowego.

Na jaką formę wadium się zdecydować?

Poręczenia bankowe produkty bankowe i gwarancja bankowa są doskonałym sposobem na zabezpieczenie wygranej. Jeśli chodzi przystąpienie do przetargu wadium, powinno być dostępne od ręki, dlatego czas oczekiwania na transakcje kredytowe może wpłynąć na naszą niekorzyść. Należy dodatkowo pamiętać, że przy realizacji przetargu, gwarancja bankowa zmniejsza naszą zdolność kredytową. Nieco lepszym rozwiązaniem jest gwarancja ubezpieczeniowa, która przyznaje wadia i zabezpieczenia wykonania umów na okres od sześciu do dwunastu miesięcy. W tym wypadku warto przyjrzeć się długości wymaganych przez zamawiającego okresom – mogą one sięgać nawet 72 miesięcy. Jeśli ten okres jest krótszy, warto rozważyć gwarancję ubezpieczeniową jako korzystniejszą niż bankową.

 

Jeżeli nie możemy skorzystać z powyższym form wadium, warto rozważyć poręczenie, w którym zleceniodawcą staje się firma biorąca udział w przetargu, a beneficjentem jego organizator. Poręczeniem zajmuje się fundusz poręczeniowy, które wystawiane jest na sześć miesięcy. Nie obniża to jednak zdolności kredytowej i umożliwia udział w kilku przetargach.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje