Prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu poruszającego się po naszych drogach wymaga także posiadania odpowiedniej kategorii prawa jazdy. W przypadku zawodu związanego z kierowaniem śmieciarką nie jest zatem inaczej

W takim przypadku trzeba posiadać prawo jazdy kategorii C, które uprawnia nas do kierowania pojazdami samochodowymi o całkowitej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Aby jednak móc udać się na kurs prawa jazdy kategorii C, muszą zostać spełnione określone warunki takie jak posiadanie aktualnego prawa jazdy kategorii B oraz ukończenie 21 roku życia. W przypadku osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym, wiek ten wynosi 18 lat.

Jakie jeszcze uprawnienia wymagane są w zawodzie kierowcy śmieciarki?

Jednym z wymogów, jakie są stawiane przed kierowcami śmieciarek w kontekście uprawnień, jest także ukończenie specjalnego kursu na przewóz rzeczy. Jest to oczywiście kurs kwalifikacyjny dla osób chcących pracować między innymi jako kierowca śmieciarki lub też w firmie przewozowej. Ów kurs składa się zarówno z części teoretycznej, jak i specjalistycznej dla danej kategorii prawa jazdy, a kończy się egzaminem (teoretycznym i specjalistycznym), po zaliczeniu którego otrzymamy zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz odpowiedni wpis do nowego prawa jazdy wraz z datą jego ważności.

Obowiązkiem każdej osoby chcącej ubiegać się o stanowisko kierowcy śmieciarki jest także posiadanie aktualnych badań psychotechnicznych, w trakcie których jest sprawdzana między innymi osobowość kierowcy, zdolności intelektualne oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa, którą weryfikuje się przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej. Jeżeli chodzi o uprawnienia dla kierowców śmieciarki, to niektóre firmy wymagają od kandydatów na to stanowisko także posiadania uprawnień HDS lub też tych przeznaczonych dla osób zajmujących się obsługą pojazdów z zabudową hakową. Bardzo ważny jest tu także brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do pracy na owym stanowisku

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje