Chociaż zakup własnej śmieciarki wydawał się dotąd najlepszą opcją, odciążającą firmy zajmujące się odbiorem odpadów dodatkowymi opłatami związanymi z wynajmem tych specjalistycznych pojazdów, sytuacja zmieniła się radykalnie w 2020 roku. Jeżeli firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów potrzebuje nowych pojazdów do pracy, najlepszym rozwiązaniem w tak niepewnych czasach jest dzierżawa śmieciarek. Taka propozycja jest doskonale dopasowana do panującej w naszym kraju sytuacji, która zmienia się dynamicznie i jest nieprzewidywalna. Dzięki dzierżawie możliwe będzie zaoszczędzenie finansów niezbędnych na zakup nowych śmieciarek oraz ich późniejsze utrzymanie. Dodatkowym atutem takiej opcji jest eliminacja ryzyka związanego z poniesieniem ewentualnych strat finansowych wynikających z przymusu zamknięcia przedsiębiorstwa lub zmienienia zakresu działalności.

Jak zmieniła się sytuacja na rynku gospodarowania odpadami w 2020 roku?

Rok 2020 to kolejny rok wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jakie wprowadzają samorządy dla mieszkańców. Temat wywołuje wiele dyskusji, spekulacji, a niekiedy i podejrzeń. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu zjawisku bliżej i sięgniemy do źródeł, to łatwo wskazać główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza podstawowa to wzrost ilości odpadów, jakie wytwarzają mieszkańcy. To niesie ze sobą konieczność ich zagospodarowania, z czym związane są trzy podstawowe kwestie wpływające na wzrost opłat:

rosnące koszty zagospodarowania frakcji kalorycznej – w niektórych przypadkach sięga to nawet czterokrotności

większy koszt składowania tzw. frakcji podsitowej, co jest konsekwencją przede wszystkim wysokości opłaty marszałkowskiej, która z kolei wynika głównie z unijnych wymogów związanych z redukcją ilości odpadów deponowanych na składowiskach

problemy na rynku surowców przeznaczonych do recyklingu, głównie papieru i tworzyw sztucznych spadek cen, głównie spowodowany zakazem importu wprowadzonym przez Chiny i brakiem odpowiednich instalacji i zakładów w kraju.

Do tego wszystkiego dołożyć należy brak stabilizacji w obszarze przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami oraz konsekwencje wprowadzonych w nich wymogów i restrykcji, wzrastające koszty pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz pandemia związana z COVID 19.

Taki stan rzeczy sprawia, że gminy ogłaszają przetargi z krótkimi terminami realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów. Analizując przetargi z ostatniego roku, obserwujemy, że dominuje okres 1 roku obowiązywania umowy.

Dla firm zajmujących się odbiorem odpadów taka rzeczywistość to nie lada wyzwanie. Z jednej strony rynek stwarza okazję i możliwości do konkurowania i zwiększania obsługiwanych obszarów, z drugiej trzeba liczyć ryzyko szybkiej utraty rynku i braku zysku, a nawet zwrotu poniesionych nakładów. Dlatego niektóre firmy zastanawiają się nad tym, co dalej – rozwijać się i podejmować wyzwanie czy utrzymać ten stan, który na dzień dzisiejszy posiadają. Nie brakuje i takich, którzy rezygnują z funkcjonowania na rynku i szukają alternatywnych sposobów prowadzenia działalności.

Jak poradzić sobie w tym trudnym czasie i utrzymać się na rynku?

PHU IMPEX proponuje rozwiązanie oparte na czterech filarach:

– bezpieczeństwie

– minimalizacji ryzyka

– rozwoju biznesu

– korzyściach finansowych

Oferta dzierżawy śmieciarek to elastyczność i nowe możliwości funkcjonowania na rynku bez posiadania na własność, z możliwością dalszego rozwoju – zbudowanie przewagi nad konkurencją i prowadzenia wielu kontraktów równocześnie. Decydując się na dzierżawę, przedsiębiorca zyskuje gwarancję gotowości do udziału w przetargu, pełną kontrolę nad kosztami oraz stabilność i poczucie bezpieczeństwa nawet w sytuacji przegranego postępowania przetargowego. Zaoszczędzone środki w wyniku braku kosztów zakupu i utrzymania pojazdów pozwalają liczyć zysk już od pierwszego dnia kontraktu oraz planować ich wykorzystanie w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Dzierżawa śmieciarek eliminuje znacząco ryzyko związane z poniesieniem strat finansowych, a tym samym utraty płynności finansowej oraz, co równie ważne, utratę wartości kapitału.

 

Posiadamy największą w Polsce flotę pojazdów komunalnych w ofercie elastycznej dzierżawy. Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów naszej Usługu 360*

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje