Od 2013 roku w Polsce istnieje obowiązek segregacji śmieci. Wprowadzone w lipcu zeszłego roku rozporządzenie Ministra Środowiska ujednoliciło na terenie całego kraju przepisy, dotyczące selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z ustawą, samorządy mają czas do czerwca 2022 roku na wymianę starych kontenerów na śmierci lub dostosowanie ich do obecnych wymagań. Warto się z nimi zapoznać i wiedzieć, jak korzystać z nowych pojemników.

Pojemniki na odpady

Zgodnie z nowymi przepisami, jesteśmy zobowiązani segregować śmieci z podziałem na cztery frakcje. Należą do nich: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Każda gmina może zdecydować, czy szkło bezbarwne będzie zbierane razem z kolorowym – jeżeli zdecyduje się na ich rozdzielenie, wymagany jest dodatkowy pojemnik z odpowiednim oznaczeniem. Pojemniki do segregacji odpadów mają ujednolicone kolory: niebieskie przeznaczone są na papier, zielone na szkło, żółte na metale i tworzywa sztuczne, a brązowe na odpady ulegające biodegradacji. System ten umożliwia odzyskanie surowców, nadających się do ponownego przetworzenia. To, czego nie da się odzyskać (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pieluchy, itp.), wrzucane jest do pojemników na odpady zmieszane. Trzeba przy tym szczególnie uważać na odpady niebezpiecznie, ponieważ nie wolno wrzucać ich do odpadów zmieszanych – elektroodpady i przeterminowane leki zostawiamy w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach w sklepach i aptekach.

Jak segregować?

Pojemnik niebieski służy do segregacji odpadów papierowych, tekturowych oraz kartonowych. Nie wrzucamy do niego chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, papieru lakierowanego i zatłuszczonego, opakowań po materiałach budowlanych, tapet ani ubrań. Ważne – nie wrzucamy do niego również opakowań kartonowych po mleku i napojach. Są to opakowania wielomateriałowe, dlatego umieszczamy je w żółtych pojemnikach na metale i tworzywa sztuczne. Żółte pojemniki przeznaczone są na opakowania plastikowe, nakrętki, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, aluminiowe puszki i puszki po konserwach oraz metale kolorowe. Nie umieszczamy w nich pojemników z zawartością i puszek po farbach i olejach, a także odpadów niebezpiecznych: zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, leków. W zielonym pojemniku na szkło nie umieszczamy ceramiki, porcelany, fajansu i kryształów, szkła żaroodpornego i okularowego, zniczy, żarówek, reflektorów, luster, szyb, monitorów, termometrów i strzykawek. Odpady biodegradowalne to przede wszystkim resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe, a także niezaimpregnowane drewno, trociny, kora i gałęzie drzew oraz skoszona trawa i liście. W pojemnikach brązowych nie mogą się natomiast znaleźć odchody zwierząt, popioły z węgla, ziemia i kamienie oraz płyty wiórowe i pilśniowe.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje