Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pod marką Pomorze Zachodnie, wraz z Gminą Widuchowa, przygotowali i zaprezentowali film promujący inwestycje w przygranicznej gminie. Jako przykład takiego przedsięwzięcia podano centrum serwisowe pojazdów komunalnych PHU Impex w Widuchowej. 

– Na rynku działamy od 28 lat. Przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż i wynajem pojemników na odpady komunalne, a także śmieciarek. Lokalizacja jednego z oddziałów znajduje się w Gminie Widuchowa. Podjąłem decyzję o budowie nowoczesnej hali warsztatowej w tym właśnie miejscu. To tam przygotowujemy samochody dla klientów. Wierzymy także w to, że nasza działalność wpływa na lepsze wyniki ekonomiczne jednostek samorządowych. Żyjemy w czasach, w których racjonalne zarządzanie zasobami, obniża koszty – mówi Piotr Bęćkowski, prezes PHU Impex.

W Widuchowej jesteśmy obecni już od wielu lat. W 2019 roku oddana do użytku została nowa hala serwisowa o powierzchni 1200 m2, posiadająca 6 stanowisk i doskonałe wyposażenie. Dzięki niemu możemy poddać gruntownej renowacji każdy rodzaj zabudowy.

Film promocyjnych powstał w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje