Epidemia koronawirusa wywołała w naszym bliższym i dalszym środowisku bardzo wiele zmian. Sposób działania części szkół, przedszkoli i urzędów uległ modyfikacji, sporo firm przeszło na pracę zdalną. W otoczeniu obserwuje się także daleko idące społeczne zmiany, jak chociażby konieczność dystansowania się od siebie na odległość półtora metra. Coraz częściej w przestrzeni miejskiej, przede wszystkim w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych, obserwuje się także ruch pojazdów, dezynfekujących ulice. Sprawdź, dlaczego w czasach zarazy jest to konieczne.

Ogólne zasady, dotyczące dezynfekcji ulic

Dezynfekowanie ulic, a także wszelkich miejsc w przestrzeni publicznej, często uczęszczanych przez mieszkańców, takich jak przystanki, place, szpitale, urzędy, oraz środki transportu pozwala pozbyć się z powierzchni stałych koronawirusa. Jedną bowiem z jego cech charakterystycznych jest zdolność do przetrwania poza organizmem człowieka nawet do czterech dni. Dezynfekcja przestrzeni publicznych odbywa się, gdy w przestrzeniach tych nie ma mieszkańców, ze względu na fakt, iż stosowane środki działają drażniąco na błony śluzowe i drogi oddechowe. Stąd też charakterystyczne białe skafandry i przyłbice, które mają na sobie pracownicy służb, dezynfekujących ulice. Środki ochrony indywidualnej mają za zadanie uniemożliwienie przedostania się szkodliwych związków, znajdujących się w środkach dezynfekujących, do płuc. Przed dezynfekcją ulic warto także zastosować dostępne w naszej ofercie zamiatarki uliczne, które ułatwią pozbycie się z powierzchni ulicy pyłów, kurzu i drobnych odpadów.

Czym dezynfekuje się ulice w czasie zarazy?

Czas epidemii jest czasem wyjątkowym, dlatego wymaga zastosowania wyjątkowych środków. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleca odkażenie ulic w czasie epidemii COVID-19 środkiem, zawierającym 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni detergentem. Jeśli podchloryn sodu miałby natomiast uszkodzić powierzchnię, zaleca się, by zastosować etanol w stężeniu 70%, wcześniej czyszcząc powierzchnię detergentem. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podaje także przykłady innych środków, pomocnych w walce z koronawirusem. Są to:

  • izopropanol,
  • aldehyd glutarowy,
  • chlorek sodu.

W naszej ofercie oprócz zamiatarek znajdą Państwo również wysokiej klasy śmieciarki.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje