Odpady problemowe zaliczamy do niebezpiecznych odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Ze względu na swoje pochodzenie i skład chemiczny mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Często są łatwopalne, reaktywne, elektrotoksyczne i destrukcyjnie wpływają na materiały konstrukcyjne. Z tego względu wyrzucanie odpadów problemowych do standardowych pojemników na śmieci jest niedozwolone.

Co zaliczamy do odpadów problemowych?

Niebezpieczne odpady komunalne to przede wszystkim zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Elektrośmieci zawierają wiele toksycznych substancji, które mogą przenikać do gleb i wód. Odpady problemowe to również baterie i akumulatory oraz przeterminowane i niewykorzystane leki. Zaliczamy do nich także świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, jak np. środkach do ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach czy olejach silnikowych, termometry i strzykawki, środki do konserwacji i ochrony drewna, środki do domowej dezynfekcji i dezynsekcji, aerozole, kleje i żywice, zużyte opony, a nawet zużyte tonery. Do odpadów problemowych zaliczymy również odpady wielkogabarytowe, które nie zmieszczą się do tradycyjnego pojemnika oraz odpady budowlane. Żadnego z wymienionych odpadów nie wolno składować w pojemnikach, służących do segregacji odpadów.

Jak się pozbyć odpadów problemowych?

Najłatwiej pozbyć się odpadów problemowych oddając je do punktu PSZOK. Jest to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się na terenie każdej gminy. PSZOK-i posiadają specjalne pojemniki na śmieci, które są zaliczane do opadów niebezpiecznych i problemowych. Odpady w PSZOK-ach przyjmowane są bezpłatnie. Zużyty sprzęt elektroniczny można również oddać do specjalnych punktów w sklepach z elektroniką, natomiast przedterminowe leki zostawić w aptece. W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych można zamówić kontener na odpady, który po określonym czasie zostanie wywieziony przez odpowiednią firmę. W ramach PSZOK-ów, w większości gmin istnieją także PZON-y, a więc Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje