Przeciwnicy segregacji śmieci twierdzą, że dokonywanie domowej selekcji odpadów pozbawione jest sensu, ponieważ i tak wszystkie… trafiają do jednej śmieciarki. W naszym wpisie obalmy ten mit, a także tłumaczymy, dlatego sytuacja zmieniła się, w związku z epidemią koronawirusa.

Dlaczego należy segregować śmieci?

Zgodnie z przepisami, a także w trosce o naszą planetę, domowe śmieci powinny być segregowane. Wbrew obiegowym opiniom bowiem nie wszystkie trafiają do jednej śmieciarki. Inne pojazdy przyjeżdżają po odpowiednie frakcje: zmieszane, papier, szkło czy plastik. Jeśli za oknem ujrzysz pojazd, do którego trafia kilka różnych rodzajów śmieci, oznacza to, że jest to pojazdu dwu, trzy lub czterokomorowy, a każda komora przeznaczona jest na inny rodzaj odpadów.

Nie ma możliwości, aby śmieciarka opróżniła inne pojemniki niż te, po które przyjechała, również dlatego, że posiada ona chip, z którego dane odczytywane są w trakcie opróżniania pojemnika i następnie zapisywane w systemie teleinformatycznym. Prawidłowe sortowanie odpadów jest niezwykle istotne także z punktu widzenia wydajności sortowni i recyklingu. Jeśli brudny oraz podmokły karton trafi na linię sortowniczą, nie będzie już nadawać się do odzysku.

Co zmienił koronawirus w zakresie sortowania odpadów?

Epidemia koronawirusa i zagrożenie zdrowia z nią związane spowodowały jednak bardzo poważne zmiany w kwestii odbioru oraz segregacji odpadów. Zgodnie z nimi wojewoda zyskał prawo do:

  • nakazania samorządom, spółkom samorządowym i prywatnym zmiany zasad selektywnej zbiórki odpadów,
  • nakazania zmniejszenia liczby frakcji,
  • zniesienia obowiązku segregacji.

 

Wówczas po wszystkie odpady przyjeżdżać będzie jedna śmieciarka po to, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem przez osoby, odbierające odpady. Na skutek pandemii, wojewoda otrzymał także dodatkowe uprawnienia, umożliwiające nakazanie zmiany częstotliwości odbioru odpadów oraz nakazanie zmiany sposobu świadczenia usług przez punkty zbiórki odpadów. Może on również skierować zakaźne odpady medyczne do innych spalarni oraz nakazać pominięcie wstępnych procesów przetwarzania.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje