Branża komunalna w ostatnim czasie bardzo szybko się rozwija i stała się podatna na wpływy gospodarcze i środowiskowe. Na przestrzeni roku doszło do kilku zasadniczych zmian, których część mocno zaznaczyła się w życiu codziennym przeciętnego Polaka. Jakie są najnowsze trendy, zmiany i tendencje w branży gospodarowania odpadami?

Co zdominowało branżę komunalną na przestrzeni roku?

  1. Pojawienie się opłaty recyklingowej, a w związku z tym opłata za torebki foliowe. Ze sklepu już nie przyniesiemy zakupów w bezpłatnej plastikowej reklamówce. Zatem, do marketu warto iść z materiałową torbą wielokrotnego użytku.
  2. Zainteresowanie pożarami składowisk, których na przestrzeni roku było nazbyt dużo, a co za tym idzie, zaostrzenie kar i podniesienie wymagań względem wysypisk śmieci.
  3. Zwiększenie opłat za odbiór odpadów. Podwyżki stały się nieuniknione po wprowadzeniu reformy śmieciowej w 2013 roku. Gminy zawarły nowe umowy, a ceny wzrosły nawet o 100%.
  4. Zmiany w prawie mające zlikwidować proceder napływu śmieci z importu na polskie składowiska.
  5. Zmiany w sposobie segregacji śmieci, mające zwiększyć poziom recyklingu, wprowadzone przez Unię Europejską. W każdym domu powinny pojawić się nowe pojemniki na śmieci, ułatwiające prawidłową segregację. Mówi się, że nawet 99% odpadów nagromadzonych na składowiskach można było wykorzystać. Do takich wyników nam daleko, ale branża się zmienia, a wydobywanie odpadów ze składowisk może stać się w ciągu 10 lat rentowne.
  6. Rozpoczęcie działania elektronicznego systemu BDO o opakowaniach, recyklingu i gospodarce odpadami. Taka E-baza ma być doskonałym sposobem na walkę z szarą strefą.
  7. Wprowadzenie „Pakietu odpadowego”, czyli nowelizacja ustawy o odpadach. Inspekcja Ochrony Środowiska ma zamiar przeprowadzać częstsze kontrole na składowiskach oraz skrócić okresy magazynowania.
  8. Nowelizacja ustawy o porządku i czystości w gminach. Głównym jej punktem jest zwielokrotnienie, nawet cztery razy, opłaty za śmieci niesegregowane.
  9. Próba rozwiązania problemu nadmiaru plastiku i surowców wtórnych, w wyniku ograniczenia ich importu do Chin.
  10. Włączenie do gospodarki obiegowej wykorzystania żużlu i popiołu ze spalania węgla i innych odpadów.

Do czego prowadzą zmiany w branży komunalnej?

 

Nowe trendy w branży komunalnej to reakcja na złą sytuację środowiska naturalnego oraz sposób walki z marnotrawstwem. Przeciętny człowieka ma zostać zachęcony do mniejszej konsumpcji i dokonywania odpowiedzialnych zakupów. Wszystko te zabiegi są kierowane w stronę zrównoważonego rozwoju, który łączy biznes, społeczeństwo i środowisko. Jedno jest pewnie, nie wystarczy, aby przeciętny Kowalski wrzucił butelkę do odpowiedniego pojemnika na śmieci. W te zmiany powinny przede wszystkim zaangażować się duże przedsiębiorstwa.

⮜ Wróć

ODWIEDŹ NAS

Nasze lokalizacje