Blog

Zachęcamy do lektury!

Jak prawidłowo segregować odpady?

Od 2013 roku w Polsce istnieje obowiązek segregacji śmieci. Wprowadzone w lipcu zeszłego roku rozporządzenie Ministra Środowiska ujednoliciło na terenie całego kraju przepisy, dotyczące selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z ustawą, samorządy mają czas do czerwca 2022 roku na wymianę starych kontenerów na śmierci lub dostosowanie ich do obecnych wymagań. Warto się z nimi zapoznać i wiedzieć, jak korzystać z nowych pojemników.

Więcej

Wymagania, dotyczące pojemników na odpady komunalne

Odpadami komunalnymi nazywamy odpady, które nie są związane z przemysłową działalnością człowieka. Inaczej nazywane są odpadami bytowymi i zazwyczaj są odpadami, produkowanymi w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Do odpadów komunalnych zaliczamy surowce wtórne niekonsumpcyjne, odpady biodegradowalne i odpady paleniskowe. Pojemniki na odpady komunalne powinny być zgodne z normą PN-EN 840, a gospodarowanie nimi wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Więcej

Czym są odpady problemowe i jak się ich pozbyć?

Odpady problemowe zaliczamy do niebezpiecznych odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Ze względu na swoje pochodzenie i skład chemiczny mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Często są łatwopalne, reaktywne, elektrotoksyczne i destrukcyjnie wpływają na materiały konstrukcyjne. Z tego względu wyrzucanie odpadów problemowych do standardowych pojemników na śmieci jest niedozwolone.

Więcej